347 دستگاه تجهيزات تفريحي در کردستان بازرسی شد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، رییس اداره‌ی نظارت بر اجرای استاندارد گفت: در راستاي حفظ سلامت شهروندان استان كردستان، سازمان ملي استاندارد ايران در سال 96 بودجه‌اي را جهت بازرسي تجهيزات تفريحي زمين‌هاي بازي تحت نظارت شهرداري‌ها و مهدهاي كودك استان اختصاص داد كه پس از هماهنگي با شهرداري‌ها و اداره كل بهزيستي استان كردستان ليست تمامي تجهيزات بازي سطح استان در اختيار شركت بازرسي قرارداده شد و تعداد 347 تجهيز در 102 زمين بازي بازرسي شد.

شهناز حسن زاده با اشاره‌ به اینکه تمامي تجهيزات تفريحي مشمول مقررات استاندارد اجباري هستند، گفت: تمامي شهربازي‌هاي روباز و سرپوشيده، زمين‌هاي بازي، مهدهاي كودك و پيش‌دبستاني‌ها بايد داراي مجوز استاندارد معتبر بوده و بهره‌برداري از تجهيزات تفريحي بدون اين مجوز غيرقانوني است.

وی عنوان کرد:  به منظور استاندارد سازي تجهیزات بازی، شركتهاي بازرسي مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران باید بازرسي لازم را انجام دهد و درصورت عدم انطباق با استانداردهاي مربوطه پس از اصلاح و استانداردسازي، دوباره بازرسی صورت گیرد تا در صورت منطبق بودن با استانداردها براي تجهيز مورد نظر گواهينامه ايمني سالانه صادر شود.

رییس اداره‌ی نظارت بر اجرای استاندارد اظهار داشت: اعتبارگواهينامه صادر شده توسط شركت بازرسي يك‌ساله بوده كه علاوه بر آن هر سه ماه يك‌بار نيز بايد بازرسي ادواري انجام شود، در صورت عدم دريافت گواهينامه استاندارد معتبر و يا غير قابل استفاده بودن تجهيزبازي لازم است اقدامات مقتضي جهت خارج کردن تجهيزات فاقد مجوز توسط مالكين و بهره برداران از دسترس كاربران صورت گيرد. 

حسن زاده همچنین در خصوص بازرسی از مهدهای کودک تاکید داشت: تعداد 453 تجهيز در بيش از 100 مهدكودك بصورت كامل بازرسي شد كه از اين تعداد 70 درصد خارج از دامنه استاندارد اجباري بوده و 30 درصد تجهيزات بدون استاندارد و قابليت اصلاح دارد، پس از دريافت گزارش شركت بازرسي كننده، بلافاصله نتيجه بازرسي در قالب جدول و به صورت مصور به تمامي شهرداري‌ها و اداره كل بهزيستي استان كردستان ارسال شد.

وی اضافه کرد:  از ابتدای سال 97 تاکنون تعداد 219 بازرسی از تعداد 212 شهربازی استان توسط این اداره کل بازرسی صورت گرفته است، در حال حاضر در استان از تعداد 236 مکان بازی ثبت شده در سامانه سیستم نظارت بر تجهیزات تفریحی 193 مکان روباز و 43 مکان سرپوشیده است.

رییس اداره‌ی نظارت بر اجرای استاندارد خطاب به والدین تاکید کرد: والدین گرامی باید توجه داشته باشند به منظور  بمنظور جلوگيري از حوادث ناگوار به این نکات توجه لازم را نمایند:

- تمامي تجهيزات فعال شهربازي‌ها بايد داراي مجوز استاندارد معتبر بوده و بهره برداري از تجهيزات شهربازي -بدون اين مجوز غيرقانوني مي باشد؛

- جهت اطمینان از ایمنی تجهیزات در كنار تمامي تجهيزات تفريحي تصويري از مجوز/گواهينامه صادر شده براي آن تجهيز به صورت بزرگ و خوانا نصب شده باشد؛

- در هر كدام از ورودي هاي شهربازي بنر يا استند قابل رويت نصب شده باشد؛ بگونه اي كه شماره تلفن مدير كنترل كيفيت/ ناظر فني جهت در ميان گذاشتن مشكلات مشاهده شده توسط مردم در آن قرار داده شود و همچنين شماره تلفن 1517 جهت طرح شكايت مردمي با اداره كل استاندارد در اختيار كاربران قرار گيرد.

در خصوص تجهيزاتي كه ساعات كاري طولاني دارند، لازم است جهت جلوگيري از خستگي تجهيز كاركرد وسیله دارای استراحت باشد و به طور مداوم بهره‌برداری نشود.