3740 دستگاه سنجش اوزان در کردستان مورد آزمون قرار گرفت

مدیرکل استاندارد کردستان گفت: طی 9 ماه گذشته از سال جاری سه هزار و 740 دستگاه سنجش اوزان سبک و سنگین در این استان مورد آزمون قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان با اشاره به اینکه استاندارد وسایل سنجش و توزین اجباری است، اظهار داشت: سه هزار و 313 دستگاه سنجش اوزان سبک و 427 دستگاه سنجش اوزان سنگین در استان در این مدت در ارتباط با صحت عملکرد مورد آزمون قرار گرفتند.


وی اضافه کرد: اطمینان از صحت عملکرد وسایل توزین مورد استفاده در تمام واحدهای صنفی، خدماتی و واحدهای تولیدی و توزیعی از موارد ضروری است.

مدیرکل استاندارد کردستان با بیان اینکه بعد از تایید عملکرد صحیح این دستگاه ها برچسب استاندارد بر روی آنها نصب می شود، افزود: آزمون سنجش دستگاه های اوزان سبک و سنگین انجام شده نسبت به برنامه تعیین شده این اداره کل اختلاف چندانی نداشتند.

لهونیان از آزمون یک هزار و 53 مورد نازل سوخت طی این مدت در استان خبر داد و یادآور شد: براساس برنامه تعیین شده باید 959 مورد آزمون از نازل های سوخت انجام می شد که بیشتر از برنامه تعیین شده در این حوزه اقدام شده است.

وی تاکید کرد: طبق برنامه تعیین شده در اداره کل استاندارد استان در این مدت، 90 نازل سی ان جی باید مورد آزمون قرار می گرفت که این بخش تحقق پیدا نکرد.

مدیرکل استاندارد کردستان گفت: دلیل عدم اجرای این آزمون این بود که قبلا آزمایشگاه همکاری در رابطه با نازل سی ان جی در استان معرفی نشده بود ولی از 15 دی امسال آزمایشگاه تایید صلاحیت شده از طرف سازمان ملی استاندارد وارد استان شده و فعالیت خود را آغاز می کند.

در حال حاضر 260 واحد تولیدی در سطح استان کردستان تحت پوشش استاندارد است و حدود 470 فراورده هم زیرنظر استاندارد در استان تولید می شود.