402 نمونه گمرکی  و واحدتولیدی در کردستان آزمون شد

 ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد کردستان از آزمون 402 نمونه  گمرکی و واحد تولیدی در 4 ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، ژیلا یزدانی گفت: در چهار ماه نخست امسال اداره‌کل استاندارد کردستان با همکاری آزمایشگاه‌های همکار داخل و خارج استان و همچنین پژوهشگاه‌ سازمان ملی استاندارد ایران 402 نمونه گمرکی و واحدتولیدی را مورد آزمون قرار داد.

وی افزود: از این تعداد نمونه 317 نمونه مربوط به واحدهای تولیدی استان و 85 نمونه مربوط به  نمونه‌هایی است که از گمرک های استان گرفته شده است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان تاکید کرد: از این 402  نمونه، تعداد 179توسط آزمایشگاه‌های همکار داخل استان، 118نمونه آزمایشگاه‌های خارج استان، 3 نمونه پژوهشگاه سازمان و 102 نمونه آزمایشگاه اداره‌کل انجام شده است.

یزدانی تصریح کرد: نمونه‌های واحدهای تولیدی در صنعت‌های مختلف آزمون می‌شوند که به ترتیب 9 نمونه برق و الکترونیک، 4نمونه بسته‌بندی و سلولوزی، 3 نمونه خودرو و نیرو محرکه، 144نمونه ساختمانی و معدنی، 2 مورد انگ فلزات، 42 نمونه شیمیایی، 108 نمونه غذایی، 2 نمونه مکانیک و فلزشناسی، 3 مورد مهندسی پزشکی است و 85 مورد شیمی بوده است.

وی همچنین عنوان کرد: تعداد نمونه‌های گمرکی آزمون شده نیز در صنعت‌های شیمی 85و در غذایی یک نمونه بوده است.