470 دستگاه نازل سوخت در کردستان کنترل شد

ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان از کنترل 470 دستگاه نازل سوخت در کردستان خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، ژیلا یزدانی گفت: پیرو برنامه کنترل نازل‌های سوخت مایع که در سطح استان هر چهار ماه یکبار صورت می گیرد، آزمایشگاه تاییدصلاحیت شده اداره کل استاندارد کردستان با همکاری  کارشناسان مرکز پخش فراورده های نفتی استان کردستان کلیه نازل‌های جایگاه‌های عرضه سوخت مایع سطح استان کردستان را در راستای  اندازه شناسی قانونی و ممانعت از کم فروشی مورد آزمون و کنترل قرارداده اند.

وی عنوان کرد در این راستا 470 دستگاه نازل سوخت مایع مورد آزمون و کنترل قرار گرفت.