550 دستگاه نازل سوخت مایع در کردستان آزمون شد

فیروزه راه هدایت رییس اداره‌ی اوزان و مقیاس‌های استاندارد استان کردستان از آزمون 550 دستگاه نازل سوخت مایع (بنزین و گازوئیل) در تیر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، راه هدایت گفت: هر ساله در ماه‌های تیر، آبان و اسفند آن سال بازرسی از جایگاه‌های نازل سوخت مایع استان صورت می‌گیرد و تمامی دستگاه‌های نازل سوخت توسط اداره‌کل استاندارد کردستان و آزمایشگاه‌های همکار مورد تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران آزمون می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در تیر ماه سال جاری 550 دستگاه نازل سوخت آزمون شد، عنوان کرد: در این بازرسی‌ها اگر عدم انطباقی در دستگاه‌های نازل سوخت دیده شود برای رفع مشکل به شرکت پخش فراورده‌های ملی نفت استان اطلاع رسانی خواهد شد و استاندارد آزمون مجدد را انجام می دهد، اگر چنانچه مشکل دستگاهی رفع نشده باشد برچسب استاندارد بر دستگاه الصاق نخواهد شد.

رییس اداره اوزان و مقیاس‌های استاندارد استان کردستان خاطر نشان کرد: در حاضر 82 جایگاه نازل سوخت در استان وجود دارد که خوشبختانه از این تعداد تنها یک دستگاه عدم انطباق با استانداردهای ملی را داشته که توسط این اداره‌کل پلمب شده است.