56  هزار لیتر فراورده نفتی در شهرستان سقز توقیف شد

خالد زرافشان رییس استاندارد سقز از توقیف ۲۸۰ بشکه فراورده‌ی نفتی معادل 56 هزار لیتر به دلیل جعل نام و برند تجاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، زرافشان گفت: طی بازرسی های ادواری کارشناسان شهرستان سقز مقدار زیادی فراورده های نفتی به دلیل جعل نام تجاری توقیف و ضبط و پرونده واحد متخلف به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

زرافشان همچنین افزود: بر اساس هماهنگی‌های دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز بازرسی از پمپ بنزین های این شهرستان با حضور معاون دادگستری، رییس تعزیرات حکومتی، رییس شرکت نفت و رییس اداره استاندارد سقز انجام شد.

وی تأکید کرد: بازدید دوره ای و کنترل پمپ بنزین های این شهرستان همچنان ادامه خواهد داشت و به دقت رصد خواهد شد.