90 باسکول توزین گندم در کردستان مورد آزمون قرار گرفتند

مدیرکل استاندارد کردستان گفت: 90 باسکول مراکز خرید گندم بخش خصوصی و دولتی برای توزین این محصول توسط بازرسان استاندارد مورد آزمون قرار گرفت که همه آنها نمره قبولی گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان اظهار داشت: آزمون این تعداد باسکول در راستای زمینه سازی مقدمات خرید تضمینی گندم انجام شده است.وی افزود: باسکول ها شامل 61 مورد در مراکز خرید تعاون روستایی، 14 مور در کارخانه های آرد بخش خصوصی و 15 مورد نیز شامل سیلوهای بخش دولتی و خصوصی است.لهونیان تاکید کرد: کار آزمون سنجی باسکول های مراکز خرید از اردیبهشت تا پایان خرداد از سوی این اداره کل در شهرستان های مختلف به منظور حمایت از حقوق فروشندگان و خریداران انجام می شود.مدیرکل استاندارد کردستان یادآور شد: با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو اهمیت صحت کار باسکول های ثابت همکف، باسکول های مراکز خرید گندم از نظر صحت کار بررسی و در آزمون دوره ای با شرایط استاندارد مطابقت می شود.وی اضافه کرد: بررسی صحت کار باسکول های ثابت همکف منحصر به زمان برداشت محصولات کشاورزی نیست بنابراین بهره برداران از صحت عملکرد باسکول‌های مراکز خرید گندم در این استان در دیگر فصول نیز اطمینان داشته باشند.61 مورد باسکول تست شده مراکز خرید تعاون روستایی شامل 16 مورد در بیجار، قروه و دیواندره در هر کدام 9 مورد، هفت مورد در سقز، شهرستان های دهگلان، سنندج و کامیاران در هر کدام 6 مورد و بانه و مریوان هر کدام یک مورد است.15 مورد باسکول سیلو نیز در شهرستان های سنندج، بیجار، دیواندره، سقز، کامیاران، دهگلان و قروه واقع شده و 14 مورد باسکول کارخانه های آردسازی نیز در شهرستان های سقز، بیجار، سنندج، مریوان، دیواندره، کامیاران و قروه واقع شده است.هم اکنون 550 باسکول در استان کردستان فعالیت می کند که 90 مورد آن مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.پیش بینی می شود در سال جاری حدود 914 هزار و 700 تن محصول مازاد کشاورزان استان شامل 900 هزار تن گندم، 10 هزار تن جو و چهار هزار و 700 تن نیز کلزا به صورت تضمینی خرید شود.برای تحقق این هدف 86 مرکز خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل 66 مرکز خرید سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر و 20 مرکز نیز از سوی بخش خصوصی راه اندازی شده است.