9644 گواهینامه کنترل کیفیت کالاهای صادراتی در کردستان صادر شد

منصور لهونیان مدیرکل استاندارد کردستان گفت: سال گذشته 9 هزار و 644 گواهینامه کنترل کیفیت کالاهای صادراتی در این استان صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان اظهار داشت: اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در حوزه‌ کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرک باشماق مریوان فعالیت دارد.

وی به تعداد صدور گواهینامه، تعیین ماهیت و نمونه‌ برداری در این استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 9 هزار و 644 گواهینامه صادراتی صادر و یک هزار و 496 مورد تعیین ماهیت و 784 مورد نمونه برداری از کالاهای صادراتی انجام شده است.

مدیرکل استاندارد کردستان اضافه کرد: از تعداد گواهینامه های صادره و تعیین ماهیت صادراتی انجام شده 31 درصد مربوط به کالاهای غذایی، 12 درصد شیمی، 22 درصد نساجی، 14 درصد مکانیک و 17 درصد هم ساختمانی بوده است.


لهونیان یادآورشد: ده مورد صدور گواهینامه‌ی وارداتی، 310 مورد تعیین ماهیت و 298 مورد هم نمونه برداری از کالاهای وارداتی دراین مدت به همت اداره ارزیابی کیفیت کالاها در گمرک باشماق انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: نمونه‌های واحدهای تولیدی و گمرکی و نمونه‌های سطح بازار توسط آزمایشگاه‌های اداره‌ کل استاندارد، آزمایشگاه‌های همکار داخل و خارج استان و آزمایشگاه‌های پژوهشگاه مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است.