نام واحد - نام و نام خانوداگی سمت شماره تماس
01.مدیریت (1)
ژیلا یزدانی مدیر كل 087-33284932-4 داخلی: 204
02.اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی (2)
پروین اسکندری مسئول دفتر حوزه مدیریت 087-33284932-4  داخلی: 239
سیران مرادی كارشناس روابط عمومی 087-33284932-4  داخلی: 214
نسرین احترامی کارشناس روابط عمومی 087-33284932-4  داخلی: 214
03.اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (2)
فواد نبوی كارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 087-33284932-4  داخلی: 223
رومینا حمیدی كارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 087-33284932-4  داخلی: 252
04.اداره حراست (1)
فرهاد حیدری كارشناس مسئول حراست 087-33284932-4  داخلی: 203
05.اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها (2)
فیروزه راه‌هدایت رئیس 087-33284932-4  داخلی: 225
06.اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت (1)
محمدسعید زاهدی رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت 087-33284932-4  داخلی: 248
07.اداره امور حقوقی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد (2)
عادل اشرفی سرپرست اداره ارزیابی عملکرد 087-33284932-4  داخلی: 254
08.معاونت ارزیابی انطباق (1)
معاون ارزیابی و انطباق 087-33284932-4  داخلی: 201
09.اداره امور آزمایشگاه ها (11)
كمال عبدی كارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 224
رنگین روشن رئیس 087-33284932-4  داخلی: 240
حمید محمدی كارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 212
شهین احمدی كارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 236
مریم عزیزی کارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 236
سمیه محمودی كارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 222
وریا ساعدپناه كارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 215
10.اداره نظارت بر اجرای استاندارد (9)
علی جهانگیر كارشناس نظارت بر اجرای استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 241
شهناز حسن‌زاده رئیس 087-33284932-4  داخلی: 216
آرمین جهان نمای  كارشناس نظارت بر اجرای استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 247
شاهین جاهد كارشناس نظارت بر اجرای استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 253
فرهاد حیدری كارشناس نظارت بر اجرای استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 256
یعقوب خاتونی كارشناس نظارت بر اجرای استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 242
سیروس کاکی كارشناس امور استاندارد مستقر در دیواندره 087-38725329
11.اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی (2)
هیرش کانی سانانی رئیس اداره 087-34662516  
12.معاونت استانداردسازی و آموزش (1)
فرید بطی معاون 087-33284932-4  داخلی: 202
13.اداره هماهنگی تدوین امور استاندارد (1)
اسرین آغه‌میری رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 255
نادیا محمدی کارشناس امور تدوین و آموزش 087-33284932-4  داخلی: 252
14.اداره امور آموزش و تدوین استاندارد (2)
رومینا حمیدی کارشناس آموزش 087-33284932-4  داخلی: 252
نظام جهانگیری رئیس اداره 087-33284932-4  داخلی: 255
نادیا محمدی کارشناس آموزش 087-33284932-4  داخلی: 252
15.معاونت امور انسانی و امور حقوقی(2)
جواد شاکری معاون 087-33284932-4  داخلی: 203
16.اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی(9)
سیده ماریا نقشبندی سرپرست اداره منابع انسانی 087-33284932-4  داخلی: 251
17.اداره امور مالی(3)
آزاده كردنژاد مسئول حسابداری 087-33284932-4  داخلی: 208
فرهنگ فیضی‌پور رئیس اداره امورمالی 087-33284932-4  داخلی: 210
روناک نصیری حسابدار 087-33284932-4  داخلی: 250
18.نمایندگی استاندارد شهرستان سقز(1)
خالد زرافشان كارشناس امور استاندارد 087-336277688-4
رسول ساکت سرایدار اداره استاندارد سقز
20.نمایندگی استاندارد شهرستان بانه (1)
آزاد رضایی مسئول نمایندگی 087-34264654
سعید نورعلی کارشناس امور استاندارد شهرستان بانه 087-34264654
21.نمایندگی استاندارد شهرستان بیجار(1)
مهدی سحری مسئول نمایندگی شهرستان بیجار 087-38236860-4
23.نمایندگی استاندارد شهرستان قروه و دهگلان (2)
زاهد امیری حسینی كارشناس امور استاندارد شهرستان دهگلان
شهرام محمدی كارشناس امور استاندارد شهرستان قروه 087-35249960-4
24.نمایندگی استاندارد شهرستان سقز (1)
هیوا سلطانی اردلان مسئول نمایندگی 087-36277688-4
25.نمایندگی استاندارد شهرستان مریوان و سروآباد (3)
جلال سجادی مسئول نمایندگی 0875-3291472-4
هیرش کانی سانانی کارشناس امور استاندارد شهرستان مریوان 087-34591472-4
تورج احمدی زاد كارشناس امور استاندارد شهرستان سروآباد 087-34824224-4
28.نمایندگی استاندارد شهرستان كامیاران (1)
محمد شیخ‌احمدی مسئول نمایندگی شهرستان کامیاران 087-33284932-4 داخلی 227